KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

Poradnia prowadzi i przechowuje następująca dokumentację:

 1. wykaz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystających z pomocy Poradni, zawierający numer nadany przez Poradnię przy zgłoszeniu,
 2. imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, jego datę urodzenia numer PESEL , a w przypadku braku numeru PESEL – serię i
 3. numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz adres zamieszkania
 4. rejestr wydanych opinii i rejestr wydanych orzeczeń , zawierający numer nadany przez Poradnie przy zgłoszeniu, numer opinii lub
 5. orzeczenia oraz datę ich wydania
 6. dokumentację badań
 7. dzienniki indywidualnych zajęć pracowników pedagogicznych Poradni
 8. roczny plan pracy
 9. koncepcję pracy Poradni na 5 lat
 10. roczny plan nadzoru pedagogicznego
 11. dzienniki zajęć specjalistycznych – indywidualnych i grupowych
 12. protokolarz zebrań Rady Pedagogicznej
 13. protokolarz posiedzeń Zespołów Orzekających
 14. księga zarządzeń dyrektora
 15. lokalna baza danych Systemu Informacji Oświatowej
 16. inna dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami
 17. Informacja o lokalizacji rejestrów, ewidencji i archiwum:
 18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Kaliszu, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b.

Informacja o sposobie udostępniania informacji zawartych w rejestrach, ewidencjach i archiwum:

Informacje publiczne zawarte w rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zmianami) (informacje zawierające chronione dane osobowe udostępniane są po uprzednim zanonimizowaniu).

W przypadku rejestrów i ewidencji zawierających dane osobowe gromadzone na podstawie dowolnie wyrażonej zgody osób, których dane dotyczą, nie na podstawie przepisu prawa, należy jako podstawę prawną podać art. 23 ust. 1 pkt 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) (dla danych wrażliwych odpowiednio art. 27 ust. 2pkt 1 ustawy).


Rejestr zawartych umów - 2017 rok

Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu
odpowiada: Żaneta Kowalska
data: 23-10-2017
wytworzył: Żaneta Kowalska
data: 23-10-2017
data: 23-10-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 06-10-2017 - Edycja treści
 • 09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1132