KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Oferta poradni

OFERTA form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

Pracownicy Poradni proponują usługi w zakresie:

Działalności diagnostycznej:

 1. prowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych diagnozujących przyczyny ogólnych i specyficznych trudności w nauce i problemów wychowawczych dzieci i młodzieży, zakończonych wydaniem opinii (na wniosek rodziców),
 2. prowadzenie badań logopedycznych stwierdzających przyczyny zaburzeń mowy u dzieci i młodzieży i kwalifikujących do zajęć terapeutycznych,
 3. organizowanie indywidualnych i grupowych badań zawodowych ułatwiających poznanie swoich możliwości poznawczych i cech osobowości, w celu podjęcia właściwego wyboru zawodu i szkoły,
 4. prowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym: słabowidzącej i niewidomej, słabosłyszącej i niesłyszącej oraz autystycznej oraz z Zespołem Aspergera.

Udzielania bezpośrednich form pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej:

 1. prowadzenie zajęć terapii psychologicznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami adaptacyjnymi i ich rodzin,
 2. organizowanie zajęć terapii pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu,
 3. prowadzenie terapii logopedycznej dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy,
 4. organizowanie zajęć socjoterapii.

Zajęcia grupowe

Pracownicy Poradni proponują również uczniom i rodzicom grupowe zajęcia prowadzone na terenie szkół w formie warsztatów:

 1. aktywizujących podjęcie decyzji edukacyjno - zawodowych dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
 2. zapobiegających agresji, uzależnieniom i innym zagrożeniom,
 3. integrujących grupę klasową, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Badania przesiewowe

Pracownicy Poradni prowadzą również badania przesiewowe na terenie szkół i placówek w celu wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych:

 1. przesiewowe badania logopedyczne prowadzone dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas I – III szkół podstawowych,
 2. oceniające ryzyko dysleksji,
 3. przesiewowe wzroku i słuchu.

Psychoedukacja

Poradnia oferuje działalność psychoedukacyjną dla rodziców i nauczycieli na tematy związane z:

 1. mechanizmami powstawania i sposobami przeciwdziałania agresji i uzależnieniom,
 2. problemami przemocy uczniów wobec nauczycieli,
 3. wspomaganiem rozwoju dziecka zdolnego przez nauczycieli i rodziców,
 4. przyczynami, objawami i sposobami pracy z dzieckiem przejawiającym trudności dyslektyczne,
 5. oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 6. oraz inne zależnie od potrzeb zgłaszanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli.

Porady

Pracownicy udzielają porad psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych uczniom, rodzicom i nauczycielom w punktach konsultacyjnych na terenie Poradni oraz szkół i placówek.

Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu
odpowiada: Żaneta Kowalska
data: 06-10-2017
wytworzył: Żaneta Kowalska
data: 06-10-2017
data: 06-10-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 09-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1214